Položku nelze vložit do košíku.

Ochrana osobních údajů

Ceníme si vaší přízně, důvěry a vašeho soukromí. S vámi poskytnutými osobními údaji bychom si nikdy nedovolili obchodovat. Osobní údaje, které nám poskytnete, využijeme pouze v rámci plnění smlouvy, tedy pro potřeby vyplnění objednávky, dopravu zboží, k oznámení o stavu vaší objednávky, ke komunikaci mezi námi, k zodpovězení Vašich dotazů, vyřízení Vašich dalších požadavků, vyřízení reklamace, cílenou nabídku zboží a služeb a marketingové akce.

Spam pod naším jménem opravdu od nás nečekejte, na to není času nazbyt. Dovolíme se Vás zeptat se na spokojenost s námi poskytnutými službami. Nic víc, nic míň.


Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR)Pro uskutečnění objednávky vás požádáme o tyto osobní údaje:

 

Fyzická osoba: osobní odběr

 • Jméno a příjmení
 • Adresu
 • Telefon
 • Email

Fyzická osoba: dodání na vaši adresu

 • Jméno a příjmení
 • Fakturační adresa
 • Doručovací adresa
 • Telefon
 • Email
 • Bankovní spojení – požádáme pouze v případě vrácení peněz na účet
   

Podnikající fyzická nebo právnická osoba:

 • Název firmy
 • Fakturační adresa
 • Doručovací adresa
 • IČO
 • DIČ
 • Jméno a příjmení objednavatele
 • Telefon
 • Email
 • Bankovní spojení - požádáme pouze v případě vrácení peněz na účet


Správce osobních údajů:

Společnost Nippon CEC s.r.o. se sídlem Na Strži 1837/9, 140 00, Praha 4, IČO: 49705687 DIČ: CZ49705687,zapsaná v  obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  oddíl C, vložka 22651.

Kontaktní údaje na správce:

Pro doručování prosím využijte adresu: Nippon CEC s.r.o., Branická 1689/36, 147 00, Praha 4. Email: info@nipponcec.cz, telefon +420 608 713 325.

Osobní údaje zpracováváme na základě těchto právních důvodů:

Velká část vámi poskytnutých osobních údajů je nutná z důvodu uzavření kupní smlouvy mezi vámi a námi. Tyto osobní údaje pak zpracováváme pro potřeby dopravení objednaného zboží přímo k vám, poradenství a zajištění dalších služeb související s odbavením objednávky. Vámi poskytnuté osobní údaje také využijeme pro hodnocení spokojenosti s námi poskytnutými službami, a to na základě našeho oprávněného zájmu.  Zpracováváme tedy hlavně fakturační a doručovací údaje.

Dle článku 22 GDPR nařízení nevyužíváme automatické individuální rozhodování ani profilování.

Jak dlouho osobní údaje zpracováváme a ukládáme?

V prvé řadě budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu trvání účinků práv a povinností ze smluvního vztahu mezi námi a vámi. Dále budou vaše osobní údaje uloženy podle platných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

V jakém rozsahu osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze ty osobní údaje, které jsou bezpodmínečně nutné pro plnění smlouvy, tedy vaše jméno, příjmení, fakturační a doručovací adresu, telefonní číslo, popřípadě bankovní účet, na který vám v případě odstoupení od smlouvy vrátíme peníze, historie nákupů, historie navštívených stránek na webu, historie aktivit v e-mailových kampaních.

Předání osobních údajů třetím stranám:

V některých případech předáváme osobní údaje třetím stranám, samozřejmě na základě uzavřeného smluvního vztahu mezi námi a vámi. O které případy se jedná?

 • Dopravní služby
  • Česká pošta s.p., IČO: 47114983
  • Zásilkovna s.r.o., IČO: 28408306
  • Uloženka s.r.o., IČO: 24299162
  • Geis Parcel CZ s.r.o., IČO: 63077051
  • GLS s.r.o., IČO: 26087961
 • Finanční služby
  • PayU S.A.
  • FIO banka a.s., IČO: 61858374
  • Komerční banka a.s, IČO: 45317054
 • Softwarové služby
  • MK Software s.r.o.  IČO: 28027256
 •  Heuréka Shopping s.r.o., IČO: 02387727 - služba Ověřeno zákazníky


 Heuréka Shopping,

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat. (zdroj: Heureka)


 

  • Seznam.CZ, IČO: 26168685 – SKLIK, dotazník Spokojenosti s nákupem Zbozi.cz


 Dotazník spokojenosti s nákupem Zbozi.cz,

Osobní údaje uživatele budou zpracovány Provozovatelem v nezbytném rozsahu za účelem poskytování Služby, zejména zobrazení hodnocení a recenze obchodu u jeho detailu na serveru https://www.zbozi.cz/ a jiných serverech provozovaných Provozovatelem. Za tímto účelem budou osobní údaje uživatele předány obchodu, kterého se hodnocení týká, dle volby uživatele. Toto předání osobních údajů je za účelem sběru statistických údajů ze strany obchodu, zkvalitňování služeb poskytovaných obchodem a příp. zobrazení hodnocení a recenze na serveru obchodu. (zdroj: Zboží.cz)


 

  • GOOGLE ADWORDS CZ - Cílená reklama
  • FACEBOOK CZ  - Sdílení, Cílená reklama


 
Osobní údaje nepředáváme a ani nebudeme předávat do třetích zemí (zemí mimo EU) nebo jiným mezinárodním organizacím.

Na našem webu používáme takzvané cookies za účelem zkvalitňování služeb, personalizace a analýzám. Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se zpracováním takových cookies.


Jaké jsou vaše práva s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte právo na opravu nebo aktualizaci vašich osobních údajů, právo na omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo na přenesení vašich osobních údajů a v některých případech právo na výmaz vašich osobních údajů.Právo na opravu nebo výmaz

Kdykoliv nás můžete požádat o doplnění neúplných osobních údajů a my máme povinnost neprodleně opravit nepřesné osobní údaje. Výmaz vašich osobních údajů je možný v níže uvedených případech:

 • Osobní údaje jsou zpracovány protiprávně;
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů při tvorbě objednávky udělila osoba mladších 16 ti let
 • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovány
 • Vznesl/a jste námitku proti zpracovávání osobních údajů
 • Osobní údaje musí být vymazány na základě právního předpisu EU nebo České republiky
 • Odvolal/a jste souhlas o zpracování osobních údajů a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování.Právo na omezení zpracování

Máte právo po nás požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů v následujících případech:

 • Zpracování osobních údajů je protiprávní;
 • Popíráte přesnost osobních údajů, a to na tak dlouho dobu, abychom měli možnost přesnost osobních údajů prověřit;
 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních kroků;Právo vznést námitku

Část vašich údajů zpracováváme na základě našich právních důvodů, například za účelem přímého marketingu. V takovém případě máte možnost podat námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud existují konkrétní důvody pro takové jednání.Právo na přístup k osobním údajům

Můžete nás požádat o zaslání přehledu, které vaše osobní údaje zpracováváme a které vaše osobní údaje máme uložené. Máte právo požadovat následující informace:

 • Účel zpracování vašich osobních údajů;
 • Rozsah zpracování vašich osobních údajů;
 • Kategorie vašich osobních údajů;
 • Plánovaná doba zpracování vašich osobních údajů;
 • Zdroj vašich osobních údajů;Právo na přenositelnost

Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytly a předat je někomu jinému, a to v případě, že

 • Zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě, a současně
 • Zpracování se provádí automatizovaně.Podání stížnosti

Máte-li za to, že jsme vaše osobní údaje zpracovali protiprávně, máte právo podat stížnost u dozorového orgánu: Úřad pro ochranu osobních údajů.Nemáte povinnost nám své osobní údaje poskytnout.

Své osobní údaje nám poskytnout nemusíte, ale vzhledem k tomu, že osobní údaje jsou nutným požadavkem pro uzavření a následné plnění smlouvy, pak bez jejich poskytnutí není možné smlouvu uzavřít a není možné ji z naší strany splnit.Zasílání obchodních sdělení

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím svých osobních údajů pro účely elektronického zasílání našich obchodních sdělení a informací o novinkách, ne však častěji, než 2x měsíčně.

Toto nepovažujete za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995 Sb. ve znění novel, neboť se zasíláním formací jak výše uvedeno ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. souhlasíte.

Svůj souhlas dle tohoto odstavce můžete kdykoliv písemně odvolat.Pokud potřebujete: opis osobních údajů, opravu osobních údajů, výmaz osobních údajů, odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů – napište nám na info(zavináč)nipponcec.cz

Cookies

Cookies jsou velmi důležité nástroje pro naši práci. Většina z vás si pod tímto pojmem představí takové ty sladké, křehké anglické sušenky, v technologické terminologii však znamenají úplně něco jiného.

Počítačové cookies jsou textové soubory o malé velikosti. Ukládají se ve vašem webovém prohlížeči a usnadňují vám nákup na našem webu. Navíc vás díky nim náš obchod rozliší mezi dalšími zákazníky, kteří náš obchod navštíví. A k čemu jsou vlastně dobré? Například vám usnadní vyplnění objednávky, vyplní za vás iniciály nebo si náš internetový obchod zapamatuje, které zboží jste si vložili do košíku. Pokud tedy na chvíli odběhnete od počítače a za chvíli se vrátíte, vše najdete tak, jak jste opustili.

Slouží i k jiným účelům, pro nás velmi důležitým. Pomocí cookies víme, kolik zákazníku danou stránku našeho webu navštívilo a kolik času zákazník na této stránce pobyl. Na základě těchto informací tak můžeme získat zpětnou vazbu o tom, zda je náš web správně poskládaný a zda vše pracuje jak má. Navíc díky nim zjistíme, zda jste naši stránku navštívili pomocí placené reklamy nebo zda jste si nás vyhledali bez pomoci ostatních nástrojů.

Co cookies nejsou?

 • Viry. Nejsou to totiž programy a nejsou tedy nebezpečné pro váš počítač.
 • Neobsahují vaše osobní údaje a tedy pomocí cookies vás není možné konkrétně identifikovat. Pouze vás rozlišit od ostatních.

Pro upřesnění:

 • Cookies do vašeho počítače nenatahuje ani neukládá žádné viry, které by váš počítač mohly poškodit.
 • Nijak neovlivní provoz vašeho počítače.
 • Po nějaké době se cookies sami vymažou, nejsou to soubory trvalé, naopak se jedná o soubory časově omezené.
 • Náš internetový obchod přečte výhradně ty cookies, které sám vytvořil. Žádné jiné informace z vašeho počítače neumí přečíst.


Typy cookies

Dle doby smazání:

 • Dlouhodobé (persistent cookie) jsou ve vašem prohlížeči uloženy velmi dlouho dobu, nikoliv však napořád (zde však záleží, jaké jste zvolili nastavení vašeho prohlížeče a cookie) nebo do té doby než je sami vymažete.
 • Krátkodobé (session cookie) jsou naopak na vašem zařízení uložené pouze do jeho vypnutí, poté se sami smažou.

Dle toho, kdo s cookie manipuluje:

 • Cookie první strany (first party cookie) tvoří stránka, kterou navštívíte, například náš server. Tyto cookie může používat pouze ta stránka, která je vytvořila.
 • Cookie třetích stran (third party cookie) jsou vytvářeny jinými doménami. Nejčastěji se jedná o reklamní systémy nebo sociální sítě.

Jaké cookie používáme my?

 • Cookies první strany, dlouhodobé. Ty zpracovává program Google Analytics a zhotovuje nám statistiky návštěvnosti našeho webu, jeho průchodnost a podobné. Tyto analýzy zpracovává kompletně anonymně, bez vaší konkrétní identifikace.
 • Cookie první strany, krátkodobé. Ty slouží k základní funkčnosti našeho internetového obchodu.


Stále nevěříte?

O použití cookies a povolení jejich ukládání do vašeho prohlížeče rozhodujete pouze vy. Kdykoliv je můžete sami ručně smazat, ale v takovém případě se vám smažou všechna hesla a údaje, které jste si nastavili. Ve vašem webovém prohlížeči v nastavení v sekci, která spravuje cookies, si můžete nastavit, v jakém rozsahu chcete tyto cookies přijímat.

Pokud cookies kompletně zakážete, pak si musíte být vědomi toho, že některé funkce a procesy na našem webu nemusí fungovat správně. Chod našeho webu závisí právě na těchto cookies.


Jak nastavím cookies?

Více se o nastavení cookies dozvíte v nápovědě vašeho prohlížeče. Odkazy uvádíme níže:

Provozní doba:Po-Čt8:30-16:30
 8:30-15:30
+420 608 713 325
objednavky@nipponcec.cz
Nastavení cookies
Pro správné zobrazení a pohodlné prohlížení webu používáme cookies. Díky analýze dat můžeme zlepšovat jeho funkce. Změny nastavení se projeví pouze pro prohlížeč a zařízení, které právě používáte.
Nezbytné cookies (vždy aktivní, nelze vypnout)
Tyto cookies jsou potřeba, aby web fungoval.
Analytické (personalizace podle chování)
Na základě prohlížených stránek, upravujeme zobrazený obsah. Pomáhají nám i web zlepšovat.
Profilující (remarketingové)
Díky těmto cookies můžeme zobrazovat užitečný obsah a relevantní reklamy.
SouhlasímPoužíváme cookies ke zlepšení webu a reklamy!
Moc nám pomůžete svým souhlasem. Více zde!Nastavení